Orientēšanās klubs DR-Krasts

Sacensību norise: 2024. gada 24. martā, Vērgales pagasta, Ploces ciemā.
Navigācija uz sacensību centru: Ploces karjers

2024. gada sezonas atklāšanas sacensības orientēšanās sportā “Kuršu pamošanās” nolikums

Mērķis un uzdevumi:

 • Veicināt Dienvidkurzemes novada, Liepājas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem veselīgu un dabai draudzīgu dzīvesveidu. 
 • Palielināt orientēšanās sporta atpazīstamību Dienvidkurzemes novadā.

Norises vieta un laiks:

 • 2024. gada 24. martā, Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta Ploces ciemā.
 • Sacensību centrs: Ploces karjers, 56.695010, 21.158724

Organizatori:

 • Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs „DR-Krasts”.
 • Atbalsta Latvijas Orientēšanās federācija un Dienvidkurzemes novada Sporta pārvalde.
 • Sacensību galvenais tiesnesis: Jānis Bethers, tel: 29 199 411. 

Programma:

 • 10.00–11.30 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija.
 • 11.40  Pirmsstarta informācija.
 • 12.00 Starts izlozes secībā.
 • 14.30 Uzvarētāju apbalvošana.

Dalībnieki:

 • S10; V10 (2014. gadā dzimušie un jaunāki).
 • S14; V14 (2010. gadā dzimušie un jaunāki).
 • S; V pieaugušie.
 • SB; VB pieaugušie (tehniski vienkāršāka un īsāka distance).
 • S45; V45 (1979. gadā dzimušie un vecāki).
 • S55; V55 (1969. gadā dzimušie un vecāki).
 • S65; V65 (1959. gadā dzimušie un vecāki).
 • OPEN – dalībniekiem bez iemaņām vai ar nelielām iemaņām orientēšanās sportā, starts pēc izvēles brīvā laikā.

Aptuvenie distanču garumi:

 • S10, V10 marķēta distance 1.2 km
 • S14 , V14 2.0 km
 • S 5,0 km, V 6,0 km
 • SB 3.5 km, VB 4.0 km
 • S45 4.5 km, V45 5.0 km
 • S55 4.0 km, V55 4.5 km
 • S65 2.5 km, V65 3.5 km
 • OPEN  2.0–3.0 km 

Starts un starta kārtība:

 • 3 minūtes pirms starta dalībnieks reģistrējas, uzrādot tiesnesim SI (izsniegtā identa) kartes numuru.
 • 2 minūtes pirms starta saņem papildu leģendu ar kontrolpunktu atrašanās vietām.
 • 1 minūti pirms starta nostājas uz starta līnijas un pēc starta signāla dalībnieks no savas grupas kastes paņem karti. Dalībnieks ir personīgi atbildīgs, ka ir paņēmis pareizo savas grupas karti.
 • S10, V10 un OPEN grupas startē pēc izvēles brīvā laikā, piesakoties pie starta tiesneša.

Atzīmēšanās:

 • Sacensībās tiks izmantota elektroniskā atzīmēšanās sistēma SportIdent.
 • Dalībnieki, kuriem ir personīgais SportIdent, tā numurs jāuzrāda pieteikumā.
 • Sport Ident kartes noma – 1 eiro.

Dalības maksa:

 • S10, V10, S14, V14 – 3 eiro.
 • S65, V65 – 5 eiro.
 • S, V, SB, VB, S45, V45, S55, V55, OPEN – 7 eiro.

Dalības maksu veikt ar pārskaitījumu vai sacensību dienā uz vietas.
Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs “DR-Krasts”
Reģ.Nr.40008187319, konts LV90HABA0551032719504
AS “SWEDBANK”, SWIFT kods HABALV22
Priežu iela 1a-15, Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3461

 Apbalvošana:

 • Tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

Serviss sacensību centrā:

 • Pēc finiša silta tēja
 • WC

 Pieteikšanās:

 • Pieteikšanās līdz 20. marta plkst. 23.59
 • Pieteikšanās, izmantojot LOF pieteikumu sistēmu: https://lof.lv/pieteikumi/
 • Starta protokols būs apskatāms 22.03.2022 no pulksten 18.00.

 Informācijai: 

 • Dalībnieki, piedaloties sacensībās, ir paši atbildīgi par jebkāda veida riskiem. Sacensību laikā katrs dalībnieks uzņemas pilnīgu atbildību par savām darbībām un veselības stāvokli. Par dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, un viņu darbībām sacensību atbild vecāki vai tajā brīdī atbildīgā persona.
 • Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.

Vairāk informācijas:

Jānis Bethers
Tel: 29 199 411 

 

Nākamie pasākumi

 • 21.05.2024. Kalvene
 • 28.05.2024. Grobiņa
 • 04.06.2024. Ziemupes dienvidi
 • 11.06.2024. Kazdanga

Mūs atbalsta